W artykule, który ma zostać opublikowany w Uniform Law Review (ale jest już dostępny na SSRN), profesor Matthias Weller i ja zbadaliśmy kontrowersyjną kwestię odpowiedzialności europejskich spółek dominujących za naruszenia praw człowieka lub środowiska przez ich zagraniczne spółki zależne.

W tym kontekście przeanalizowaliśmy kwestie prawa prywatnego międzynarodowego poruszane przed sądami angielskimi (w pierwszej i drugiej instancji) w sprawach Okpabi przeciwko Shell oraz Lungowe przeciwko Vedanta. Pierwszy przypadek dotyczył zanieczyszczenia wody w Nigrze i jego skutków dla społeczności Ogale. Druga sprawa dotyczyła szkód środowiskowych spowodowanych przez kopalnię miedzi w Zambii. Inne przypadki, takie jak Akpan i KiK, są również recenzowane w tym artykule. Nasza analiza skupia się na jurysdykcji międzynarodowej: badamy, w jakim stopniu spółki zależne mogą być pozywane na forum siedziby spółki dominującej, która w tym przypadku pełniłaby rolę kotwicy. Stwierdzamy, że praktyka sądów krajowych jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich.

Dlatego niektórzy ustawodawcy starają się wzmocnić obowiązek opieki spółek dominujących nad poszkodowanymi. Tak jest w przypadku ustawodawcy francuskiego, który w 2017 roku przyjął ustawę o obowiązku opieki nad spółkami dominującymi i zlecającymi. Analizowane są również ostatnie zmiany legislacyjne w Szwajcarii i Niemczech.

Więcej szczegółów można znaleźć w referencji:

Matthias Weller / Alexia Pato, Lokalne spółki macierzyste jako "pozwane kotwice" w sądach europejskich w sprawach dotyczących roszczeń przeciwko ich zagranicznym spółkom zależnym w sporach o prawa człowieka i szkody środowiskowe: najnowsze orzecznictwo i trendy legislacyjne

Miłego czytania!

Alexia Pato, pracownik naukowy Uniwersytetu w Bonn

Share:TwitterE-mailFacebookPrintLinkedInPocketWordPress:Lubię wgrywać...

Warto przeczytać