Moja praca dyplomowa w 180 sekund to konkurs, którego celem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności treści pracy doktorskiej. Doktoranci mają 3 minuty, aby przekonać swoich odbiorców i sprawić, by w prosty i jasny sposób zrozumieli temat swojego projektu badawczego.

W dzisiejszym blogdroiteuropeen, Athanasios Paizis wyjaśnia o czym jest jego niedawno obroniona praca doktorska. Wystarczą 3 minuty, aby przeczytać ten wpis i zrozumieć temat i cel jego pracy doktorskiej zatytułowanej "Cross-border insolvency of corporate groups in the European Union". Gotowi?

Czas jest tu najważniejszy.

Od kilku lat grupa przedsiębiorstw jest najbardziej klasyczną strukturą organizacji biznesowej. Jej sukces polega na elastyczności w stosunku do potrzeb firm. Jest to jednak struktura bez osobowości prawnej i bez żadnych praw związanych z jednym z jej członków.

Kryzys gospodarczy z 2007 roku postawił pod znakiem zapytania skuteczność krajowych przepisów dotyczących postępowania upadłościowego, a zwłaszcza postępowania z elementem zagranicznym. Gdy do tego równania doda się czynnik grupy wielonarodowej, poszukiwanie skutecznego systemu staje się jeszcze bardziej złożone.

W rozporządzeniu europejskim nr 1346/2000 przewidziano specjalne zasady rozwiązywania konfliktów między różnymi przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do jednego dłużnika. Ustawodawca europejski świadomie pominął jednak zasady dotyczące niewypłacalności grup wielonarodowych. Międzynarodowa jurysdykcja dla wszczęcia postępowania upadłościowego została określona według ośrodka głównych interesów każdego członka grupy z osobna. Zatem w oczach europejskiego prawa upadłościowego grupa nie istniała.

Negatywne skutki tego zaniedbania zostały potwierdzone przez sprzeczne wyroki sądów krajowych. Konieczne stało się zastosowanie alternatywnych lub nieuznawanych przez większość państw członkowskich technik prawnych. Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie interweniował, potwierdzając tradycyjną obojętność europejskiego prawa upadłościowego wobec grupy przedsiębiorstw. Trybunał Sprawiedliwości wypracował spójny zbiór orzecznictwa w tym zakresie.

Problemy wynikające z braku konkretnych ram prawnych zostały wykryte podczas procedury reformy rozporządzenia 1346/2000. Ustawodawca uwzględnił ustalenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczące trudnych kwestii interpretacyjnych. W ten sposób rozporządzenie 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego nie tylko wprowadziło po raz pierwszy zasady współpracy syndyków i sądów, ale także nową procedurę koordynacji dla grup korporacyjnych.

Na tym tle moja rozprawa przedstawia ustawodawstwo europejskie oraz sposoby, w jakie orzecznictwo państw członkowskich proponuje restrukturyzację grup wielonarodowych. Skupia się z jednej strony na głównych zmianach wprowadzonych w celu poprawy efektywności istniejących wcześniej mechanizmów, a z drugiej strony na przyjęciu nowego rozdziału V rozporządzenia 2015/848, który dotyczy upadłości grupowej.

Podejście to opiera się na rozróżnieniu grup przedsiębiorstw w zależności od poziomu ich integracji gospodarczej, które to rozróżnienie bardzo często występuje w ramach tej samej grupy. To rozróżnienie wyjaśnia stosowanie przepisów na różnych poziomach, podkreśla niedociągnięcia i nieskuteczność nowej regulacji oraz uwzględnia rozwój technologiczny.

W związku z tym w rozprawie zaproponowano, po pierwsze, system postępowania w transgranicznych postępowaniach upadłościowych, który łączy konsolidację proceduralną (poprzez określenie kryteriów jej stosowania) z zasadami współpracy i nową procedurą koordynacji w zależności od poziomu integracji gospodarczej grupy.

Po drugie, w rozprawie przedstawiono rozwiązania, które leczą patologie związane z tą szczególną strukturą, a jednocześnie wspierają pewność prawa poprzez przyjęcie zabezpieczeń proceduralnych zapewniających wierzycielom wystarczający poziom ochrony procesowej.

...3, 2, 1, czas na ten post upłynął.

Athanasios Paizis, doktor nauk prawnych z Narodowego i Kapodistriańskiego Uniwersytetu w Atenach oraz adwokat stowarzyszony w Ballas, Pelecanos & Associates LPC.

Share:TwitterE-mailFacebookPrintLinkedInPocketWordPress:Lubię ładować...

Warto przeczytać