FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI - CO NAS CZEKA W NOWEJ PERSPEKTYWIE?

Właśnie zidentyfikowaliśmy następcę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zastąpi go program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Jego koszt realizacji ma wynieść blisko 36 mln zł. Jak będzie wyglądał FENG? Czy są jakieś istotne zmiany? Czy będzie się różnił od poprzedniego programu? Obecnie jesteśmy w trakcie jego testowania.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG, podobnie jak jego poprzednik POIR, ma za zadanie wspierać przedsiębiorców i konsorcja w tworzeniu badań, wprowadzaniu innowacji na poziomie krajowym oraz podnoszeniu konkurencyjności firm. W perspektywie budżetowej nowy program będzie musiał sprostać dwóm dodatkowym wymaganiom. Są to transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz transformacja cyfrowa dla przedsiębiorstw.


PRIORYTETY - CO SIĘ ZMIENIA?

Te dwa priorytety będą wyznaczać kierunek całego programu operacyjnego.

1. Wsparcie przedsiębiorców - Od teraz dostępne będzie nowe, modułowe podejście do projektów. Istotnym elementem każdego projektu będzie moduł badawczo-rozwojowy. Moduł ten będzie obejmował również inwestycje w badania i infrastrukturę. Co ważne, priorytet ten będzie skierowany zarówno do dużych, jak i małych przedsiębiorstw.

W zależności od potrzeb firmy, wnioskodawca może rozszerzyć zakres projektu o działania, które będą obejmowały

Wdrożenie wyników badań - finansowany będzie zarówno zakup maszyn, jak i prace przedwdrożeniowe, tj. działania marketingowe czy badania rynku.
Rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej
Internacjonalizacja - tj. komercjalizacja wyników prac B+R, udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw
Digitalizacja w Przemyśle 4.0 to nic innego jak wspieranie transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw
"Zazielenianie" przedsiębiorstw - Jest to sposób na zastępowanie szkodliwych substancji w produktach i materiałach bardziej przyjaznymi środowisku alternatywami. W "zazielenianiu" przedsiębiorstwa ważny jest recykling i eko-design.


2. Środowisko przyjazne innowacjom - Kluczowym obszarem dla przedsiębiorców jest poprawa konkurencyjności, tworzenie nowych miejsc pracy w MŚP, głównie poprzez produkcję. Ponadto, w ramach tego priorytetu nastąpi zwiększenie zdolności badawczych przedsiębiorstw oraz wykorzystanie przez nie zaawansowanych technologii.

Projekty, które dotyczą powyższych zagadnień otrzymają wsparcie finansowe

Internacjonalizacja - promocja polskiej gospodarki na rynku zagranicznym
transferu technologii - zakup, wdrożenie nowej technologii w przedsiębiorstwie oraz doradztwo w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych
Nowe innowacyjne firmy - wsparcie finansowe będzie skierowane głównie do start-upów lub scal-upów
Działalność innowacyjna MŚP z wykorzystaniem instrumentów finansowych i mieszanych

NOWA PERSPEKTYWA 2021-2027 JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, w nowej perspektywie finansowej dostępne będą środki zarówno dla sektora MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Priorytetem pozostanie wspieranie potencjału i innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorców. FENG zajmie się również zupełnie nowymi wyzwaniami, takimi jak transformacja energetyczna czy kryzys gospodarczy wywołany pandemią.

Do 14 kwietnia potrwają konsultacje społeczne, podczas których zbierane będą uwagi na temat kierunku, rodzajów i planów wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Mimo że pierwsze konkursy ruszą najprawdopodobniej dopiero w 2022 roku, warto już teraz poczynić przygotowania do skutecznej realizacji projektu. Już teraz zainteresowanie konkursami na nową perspektywę jest bardzo duże. Dlatego możemy spodziewać się silnej konkurencji wśród składających wnioski. Im lepiej przygotowany wniosek, tym większa szansa, że zostanie przyjęty. Zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z naszymi ekspertami.

Warto przeczytać