Rok 2022 zbliża się szybkimi krokami, a działy księgowe i finansowe firm przygotowują się już do zamknięcia roku obrotowego. To najlepszy moment na przegląd sytuacji finansowej i podsumowanie działań. Jest to również doskonały moment na przegląd mechanizmu ulgi rozwojowej.

Oto kilka szczegółów na temat ulgi prorozwojowej
Z ulgi może skorzystać każda firma, bez względu na branżę czy wielkość.

 • Tworzy lub ulepsza produkty, usługi i procesy.
 • Projektuje, tworzy i ulepsza maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji
 • Usprawnia procesy technologiczne, np. w celu zwiększenia wydajności produkcji lub jej optymalizacji - w celu obniżenia kosztów produkcji.
 • Opracowuje nowe receptury i preparaty.
 • Przeprowadza i testuje próby technologiczne.
 • Dla celów ulgi wystarczające jest wprowadzenie nowych/ulepszonych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa.

Ulga ta pozwala odliczyć wydatki na badania i rozwój dwukrotnie: najpierw jako koszty uzyskania przychodu (100%), a następnie poprzez odpisanie 100% od już obliczonej podstawy opodatkowania. (W przypadku firm o statusie CBR, kwota odliczenia wynosi 150%)

Czy mogę skorzystać z ulgi rozwojowej?

Ulga na badania i rozwój jest najłatwiej dostępną formą wsparcia dla firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i poszukują środków na nowe inwestycje. Przedsiębiorcy często mają pierwsze pytanie: Jak prowadzić prace badawczo-rozwojowe?

Chcielibyśmy podzielić się kilkoma przykładami zastosowania ulgi B+R w różnych branżach. Pokaże to, że jest to opcja dla każdego i że można spełnić wymagania, aby skorzystać z ulgi.

Przykłady

Przedsiębiorstwo 1: Producent urządzeń elektronicznych

Badania i rozwój:

 • Rozwój procesów, które optymalizują produkcję.
 • Budowa narzędzi pozwalających na ciągłość produkcji i poprawę jakości.
 • Programowanie to tworzenie lub doskonalenie programów optymalizujących procesy.
 • W prace badawczo-rozwojowe zaangażowane są m.in. Dział Technologii, Dział Utrzymania Ruchu, Dział IT.

Przykłady działalności badawczo-rozwojowej

 • Wprowadzenie nowej konfiguracji stołów testowych
 • Zastosowanie robotyzacji w miejsce pracy ręcznej w montażu końcowym.
 • Zautomatyzowana identyfikacja półproduktów podczas cyklu produkcyjnego
 • Opracowanie automatycznego generowania raportów zużycia komponentów
 • Zapewnienie większej wydajności, niezawodności i produktywności systemów testowania i kalibracji.

Koszty kwalifikowalne:

 • Koszty zatrudnienia pracowników
 • Materiały i surowce
 • Licencje na oprogramowanie
 • Amortyzacja maszyn, urządzeń.


Przedsiębiorstwo 2: Produkcja części do maszyn budowlanych i rolniczych

Badania i rozwój:

 • Niektóre zlecenia wymagają specjalnych działań w celu opracowania produktów dla klientów.
 • W celu optymalizacji procesów produkcyjnych opracowywane są nowe urządzenia.
 • Firmy mają kilka działów, które zajmują się badaniami i rozwojem: dział technologiczny (projektanci, technolodzy), dział narzędziowni, pracownicy produkcji i zespół programistów.

Przykłady działań badawczo-rozwojowych

- Zamówienie indywidualne: (1) Złożenie zamówienia przez klienta, (2) analiza wykonalności i (3) przesłanie oferty. (4) Przygotowanie modelu w środowisku 3-D, (5) naniesienie poprawek i (6) przygotowanie ostatecznego rysunku technicznego. (7) Opracowanie technologii, dokumentacji konstrukcyjnej, (8) pierwsza partia produkcyjna, (9) kontrola jakości, (10) zakończenie projektu.

- Zautomatyzowane zgrzewanie walców.

Koszty kwalifikowalne:

 • Wynagrodzenia i płace pracowników realizujących Projekty B+R.
 • Materiały i surowce użyte do produkcji próbnych partii produkcyjnych
 • Licencje na oprogramowanie CAD/CAM
 • Amortyzacja środków trwałych (np. centra frezarskie, piece hartownicze i prasy hydrauliczne, a także wyważarki.


Przedsiębiorstwo 3: Produkcja odzieży

Badania i rozwój to: tworzenie nowych produktów i ulepszanie istniejących, a także optymalizacja procesów produkcyjnych

Działy badawczo-rozwojowe firm: krojownia, szwalnia, pracownicy biurowi

Koszty kwalifikowane:

 • Zakup materiałów potrzebnych do uszycia wzoru
 • Zakup nici oraz w zależności od produktu guzików lub zatrzasków sprężyn, sprężyn, suwaków taśm odblaskowych, sprężyn, sprężyn, sprężyn, sprężyn, sprężyn, sprężyn, sprężyn, sprężyn itp. elementów,
 • Wynagrodzenie osób zajmujących się projektowaniem produktów i wykonywaniem prototypów
 • Amortyzacja środków trwałych, takich jak urządzenia wykorzystywane w produkcji
 • Opłaty za energię elektryczną
 • Wydatki na certyfikację odzieży (wyrobów gotowych).


Przedsiębiorstwo 4: Producent folii i opakowań z tworzyw sztucznych

Badania i rozwój to tworzenie nowych produktów na każde zamówienie klienta lub w wyniku identyfikacji zapotrzebowania rynku; optymalizacja procesów produkcyjnych.

Działy badawczo-rozwojowe firm: Dział badawczo-rozwojowy. Technolodzy, pracownicy produkcji. Dział sprzedaży. Dział obsługi klienta.

Przykłady działań badawczo-rozwojowych

 • Stabilizacja powietrza i temperatury w procesach formowania z rozdmuchem i wytłaczania
 • Nowa receptura folii termokurczliwej
 • Wzmocnienie receptur worków foliowych poprzez poprawę ich jakości

Koszty kwalifikowalne:

 • Wynagrodzenia pracowników B+R
 • materiały i surowce do produkcji prototypu lub serii próbnej
 • koszty energii,
 • Amortyzacja linii produkcyjnych.
 • Koszty badań, np. właściwości antybakteryjnych


Przedsiębiorstwo 5: Działalność transportowa

Badania i rozwój odnoszą się do tworzenia nowych procesów i ulepszania istniejących w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Działy B+R w firmie: Zespół B+R składa się z następujących działów; Dział Controllingu i Działu Księgowości Ogólnej, Działy Obsługi Billingowej, Dział Jakości, Dział IT.

Przykłady działań badawczo-rozwojowych

 • Rozwój nowych funkcji/modułów do wykorzystania w programie TMS.
 • Opracowanie nowych modułów/optymalizacji/modyfikacji dla innych programów używanych przez firmę,
 • Optymalizacja procesów w celu zmniejszenia liczby wysyłanych dokumentów
 • Nowy proces monitorowania kontroli
 • Badanie możliwości wykorzystania technologii telemetrycznych w procesie wysyłki.

Koszty kwalifikowalne:

 • Koszty zatrudnienia pracowników w Zespole B+R na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło obejmują m.in.
 • Materiały biurowe
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Licencje na oprogramowanie komputerowe


Przedsiębiorstwo 6: Dystrybutor warzyw, owoców i dań gotowych

Badania i rozwój dotyczą nowych lub ulepszonych produktów (o ulepszonych parametrach w zależności od wielkości firmy lub rynku), optymalizacji procesów produkcyjnych w celu ich usprawnienia oraz usprawnień w zakresie wpływającym m.in. na koszty-konsumpcję, efektywność procesu i parametry użytkowe produktu.

Działy B+R przedsiębiorstwa

Przykłady działań B+R

 • Prace koncepcyjne związane z tworzeniem nowych lub ulepszonych produktów
 • Analiza zapotrzebowania rynku i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
 • Tworzenie nowych lub ulepszonych specyfikacji produktów.
 • Testowanie i opracowywanie receptur
 • Dostosowywanie istniejących receptur do zmieniających się potrzeb rynku
 • Badanie metod i testów w celu opracowania nowych produktów.
 • Opracowywanie prototypów nowych produktów i ich testowanie.
 • Innowacje procesowe
 • Zwiększanie efektywności procesów technologicznych
 • Prace koncepcyjne mające na celu usprawnienie linii i procesów produkcyjnych
 • Przygotowanie specyfikacji dla rozwiązań innowacyjnych
 • Modyfikacje opakowań dla nowych lub ulepszonych produktów: Ulepszenia
 • Projektowanie nowych, bardziej wydajnych opakowań i innych rozwiązań w zakresie opakowań.

Koszty kwalifikowalne:

 • Wynagrodzenie pracowników Działu Badań i Rozwoju
 • Materiały i surowce wykorzystane do produkcji nowej receptury, testu procesu i partii próbnych.
 • Amortyzacja sprzętu, maszyn
 • Testowanie produktów.

Warto przeczytać