Polecamy

Unijny Fundusz Odbudowy

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DOSTĘPNOŚĆ PLUS 2020 – 2.3.5 PO...

Dotacje unijne

Stymulowanie potencjału innowacyjnego MŚP

O co chodzi?

Zapewnienie skutecznego mechanizmu włączania innowacyjnych, sprawnych MŚP w krajobraz charakteryzujący się silną obecnością publicznych paneuropejskich e-infrastruktur (w szczególności Europejskiej Infrastruktury Danych - EDI), które utrudniają małym podmiotom wejście na rynek i wykorzystanie nowych możliwości biznesowych.

Zakres:

Oczekuje się, że we wnioskach zaproponowane zostanie podejście polegające na docieraniu do MŚP, służące identyfikacji i przyciąganiu MŚP, których potencjał innowacyjny mógłby zostać zwiększony jako użytkowników zaawansowanych usług HPC, oraz mechanizm obejmujący wsparcie finansowe dla stron trzecich, który odpowiednio pobudzi taki potencjał innowacyjny MŚP uczestniczących w działaniu. Działanie powinno skupiać się na obszarach, którymi zajmują się wybrane centra doskonałości w ramach tematu INFRAEDI-02-2018: HPC PPP - Centra doskonałości w zakresie HPC, oraz komplementarne w stosunku do sektorów już objętych innymi działaniami w ramach programu "Horyzont 2020" - tj. MŚP zajmujące się produkcją są już objęte I4MS.

Spodziewane skutki:

  • Poprawa europejskiej konkurencyjności i produktywności, poprzez wspieranie innowacji w MŚP dzięki wykorzystaniu HPC Poszerzenie bazy użytkowników EDI poprzez przyciągnięcie nowych użytkowników HPC w różnych domenach zastosowań Większa konkurencyjność europejskich usługodawców dzięki świadczeniu nowych rodzajów usług HPC.

W tych samych ramach, IED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami w celu omówienia dostępnych opcji.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 8 000 000

Zobacz

Narzędzia analityczne i modele wspierające...

O co chodzi? Społeczeństwo przypisuje coraz większą liczbę celów do polityk wpływających...

Chłonność rynku Copernicus

O co chodzi? Ważne jest, aby wspierać rozwój rynku, wykorzystując wartość dodaną integracji...

Podnoszenie świadomości i budowanie potencjału

O co chodzi? Szerokie zastosowania GNSS w połączeniu z innymi technologiami wymagają innowacji...