Polecamy

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DOSTĘPNOŚĆ PLUS 2020 – 2.3.5 PO...

Obalam największe mity związane z unijnymi dotacjami.

Dotacje unijne

Interreg Europa - 2. zaproszenie do składania wniosków

Poniżej przedstawiono kilka kluczowych danych liczbowych dotyczących drugiego zaproszenia do składania wniosków.

5.5 Liczba tygodni, przez które trwał drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa. Został on otwarty 5 kwietnia, a zamknięty 13 maja 2016 r.

211 Liczba propozycji projektów, które program otrzymał za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków wraz z dokumentami uzupełniającymi.

1615 Liczba organizacji ubiegających się o współpracę. Pochodzą one ze wszystkich państw partnerskich Interreg Europa.

pisanie wniosku

179 968 € Średnie dofinansowanie z EFRR, o które partnerzy wnioskują w ramach współpracy.

€290,648,159 Całkowity budżet EFRR, o który ubiegają się wnioski projektowe. Partnerzy z Norwegii aplikują o kolejne 1.278.637,5 EUR ze swoich funduszy krajowych.

Otrzymaliśmy wnioski z wszystkich czterech tematów. Poniżej można zobaczyć liczbę złożonych wniosków projektowych oraz udział każdego tematu w całości.

W drugim naborze wzięły udział instytucje z wszystkich krajów partnerskich programu Interreg Europa. Sprawdź, jak aktywny był Twój kraj.

Podobnie jak w pierwszym naborze, Interreg Europa otworzył możliwość współpracy również dla prywatnych organizacji non-profit. Wiele z nich postanowiło przyłączyć się do współpracy z sektorem publicznym w celu poprawy swoich polityk rozwoju regionalnego.

Zobacz

Narzędzia analityczne i modele wspierające...

O co chodzi? Społeczeństwo przypisuje coraz większą liczbę celów do polityk wpływających...

Stymulowanie potencjału innowacyjnego MŚP

O co chodzi? Zapewnienie skutecznego mechanizmu włączania innowacyjnych, sprawnych MŚP w...

Chłonność rynku Copernicus

O co chodzi? Ważne jest, aby wspierać rozwój rynku, wykorzystując wartość dodaną integracji...