Polecamy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs 1/1.1.1/2021 -...

Design dla przedsiębiorców

Dotacje unijne

Narzędzia analityczne i modele wspierające politykę związaną z rolnictwem i żywnością

O co chodzi? Społeczeństwo przypisuje coraz większą liczbę celów do polityk wpływających...

Stymulowanie potencjału innowacyjnego MŚP

O co chodzi? Zapewnienie skutecznego mechanizmu włączania innowacyjnych, sprawnych MŚP w...

Chłonność rynku Copernicus

O co chodzi? Ważne jest, aby wspierać rozwój rynku, wykorzystując wartość dodaną integracji...

Podnoszenie świadomości i budowanie potencjału

O co chodzi? Szerokie zastosowania GNSS w połączeniu z innymi technologiami wymagają innowacji...

Wczesne ostrzeganie i drugie podejście

TEMAT: Wczesne ostrzeganie i osoby rozpoczynające po raz drugi działalność Oczekiwany...

Interreg Europa - 2. zaproszenie do składania wniosków

Poniżej przedstawiono kilka kluczowych danych liczbowych dotyczących drugiego zaproszenia do...

Jak pisać efektywne wnioski unijne

Pisanie skutecznych wniosków unijnych to proces wieloetapowy. Każdy etap wymaga innego zestawu...

Planowanie projektów dla projektów UE w 2020 r.

W roku 2020 na świecie nastąpiła ogromna zmiana. Wraz z zagrożeniem pandemią, rynek pracy...

Na jakie dotacje mogą liczyć firmy już istniejące? Wsparcie Funduszy Europejskich

Początek nowego roku przedstawia kilka europejskich możliwości finansowania, które mają...

Fundusze unijne szansą na rozwój

  Jeśli prowadzisz firmę i szukasz środków finansowych, które pozwolą ci...

Dotacje unijne 2021: na co w tym roku można pozyskać finansowanie?

W 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich przedsiębiorcy mają dostęp do zróżnicowanych...

Obalam największe mity związane z unijnymi dotacjami.

Od czasu wstąpienia polski do UE pojawiło się wiele mitów, które najczęściej dotykają...

Unijny Fundusz Odbudowy

  Pandemia Covid 19 sprawiła, że europejska gospodarka natrafiła na wiele zagrożeń...