Na konferencji otwierającej konsultacje społeczne poznaliśmy budżet i priorytety programu dla Polski Wschodniej w ramach nowej perspektywy Funduszy Europejskich 2021-2027. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mieli dostęp do ponad 11 mln zł. Przyjrzyjmy się bliżej szczegółom.

 

DODATKOWE WOJEWÓDZTWO POLSKA WSCHODNIA

W programie dla Polski Wschodniej w dwóch ostatnich perspektywach finansowych uczestniczyło pięć województw: podkarpackie i lubelskie podlaskie. Oprócz Warszawy w obecnej perspektywie budżetowej znalazło się dziewięć jej powiatów.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie się teraz koncentrował na pięciu obszarach: przedsiębiorczość, innowacyjność, energia, klimat, spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny/turystyka/usługi uzdrowiskowe. O wsparcie z funduszy unijnych będą mogły ubiegać się zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa. Z unijnego wsparcia będą mogły skorzystać także innowacyjne start-upy, władze publiczne oraz firmy z sektora energetycznego i turystycznego.

PIĘĆ GŁÓWNYCH OBSZARÓW

Obszar 1 Przedsiębiorczość, innowacje
Platformy startowe - Wsparcie dla innowacyjnych start-upów poprzez świadczenie usług niezbędnych do opracowania pomysłu na biznes, jego przygotowania, a następnie wdrożenia.
Procesy projektowe w MŚP - wsparcie dla firm z sektora MŚP w zakresie wprowadzania zmian projektowych w ich produktach w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów
Automatyzacja i robotyzacja MŚP - Wsparcie dla przedsiębiorców we wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla MŚP - Wsparcie ograniczające negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko
Pożyczki na rozwój turystyki


Obszar 2 Energia i klimat
Energetyka - Wsparcie na rozwój sieci dystrybucyjnych
Adaptacja do zmian klimatycznych - wsparcie dla inwestycji zapobiegających i przeciwdziałających zagrożeniom naturalnym na obszarach miejskich
Zrównoważona mobilność miejska - Wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę tradycyjną (linie napowietrzne, torowiska, ścieżki rowerowe itp.).


Obszar 3 Spójna sieć transportowa
Infrastruktura drogowa - Wsparcie obejmuje m.in. budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, a także budowę obwodnic.
Infrastruktura kolejowa


Obszar 4 Kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe
Wsparcie dla instytucji oferujących usługi sanatoryjne i uzdrowiskowe w Polsce Wschodniej: Uzdrowiska Polski Wschodniej
Instytucje kultury - Wsparcie dla modernizacji bibliotek gminnych, wzmacnianie roli kultury w społeczeństwie
Tematyczne szlaki turystyczne


Obszar 5 Pomoc Techniczna - wsparcie dla instytucji wdrażających program


DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z POLSKI WSCHODNIEJ

Musimy pamiętać, że Program Polska Wschodnia nie jest jedynym dostępnym dla firm. Podobnie jak w latach ubiegłych, każde województwo będzie mogło sięgnąć po środki z programu regionalnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Na programy regionalne zostanie przeznaczone ponad 32 bln zł. Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy wszystkie województwa. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wesprze również województwo lubelskie. Kwota wsparcia wyniesie ponad 900 mln złotych.

Warto przeczytać