Zbliżamy się do rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wiemy, że Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to następca Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Jaka jest różnica między tymi programami? Który z nich jest korzystniejszy dla przedsiębiorców? Zrobiliśmy dla Państwa research.

MODUŁOWE ZASTOSOWANIE

Modułowe podejście do projektów badawczo-rozwojowych zrobi dużą różnicę.

Przedsiębiorcy mieli możliwość finansowania poszczególnych etapów procesu w ramach perspektywy 2014-2020, która właśnie się kończy. Niemożliwe było jednoczesne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie ich wyników w ramach jednego projektu. Takie rozwiązanie stwarzało znaczne obciążenia dla przedsiębiorców i utrudniało zachowanie ciągłości procesu innowacyjnego. Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w przeciwieństwie do Programu Operacyjnego Rozwój (POIR), wprowadzą modułowe podejście do projektów. Projekt będzie zawierał moduł badawczo-rozwojowy oraz moduł inwestycji w infrastrukturę B+R. Wnioskodawca będzie mógł w zależności od potrzeb uzupełniać zakres projektu o kolejne działania.

Wdrożenie wyników badań

Pracownicy i kadra zarządzająca powinni rozwijać swoje kompetencje internacjonalizacji, cyfryzacji w Przemyśle 4.0

"Zazielenianie" przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo określa zakres projektu w oparciu o swoje potrzeby. Wsparcie będzie udzielane w całości w formie dotacji. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na instytucję oceniającą projekty. Dotychczas za ocenę projektów badawczo-rozwojowych odpowiadało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach Funduszy Nowoczesna Gospodarka ocena zostanie rozdzielona na dwie instytucje w celu jej uproszczenia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest odpowiedzialna za małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja, w skład których wchodzą.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest odpowiedzialne za duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja z udziałem MSP i naukowców.
WSPARCIE KOMPETENCJI ZASOBÓW LUDZKICH
Realizacja projektów B+R w przedsiębiorstwach i innowacji wymaga wysokich kompetencji zaangażowanego personelu. W końcowej perspektywie finansowej widzimy ograniczone wsparcie dla rozwoju kadr B+R w przedsiębiorstwach. Fundusze Nowoczesnej Gospodarki będą koncentrować swoje wsparcie na podnoszeniu kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej. Umożliwi im to nabycie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy oraz kwalifikacji w następujących obszarach: inteligentne specjalizacje, transformacja przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, zarządzanie innowacjami w przedsiębiorczości, eko design, transfer technologii oraz wiedza niezbędna do prowadzenia infrastruktury badawczej, która jest finansowana w ramach projektu.

INWESTYCJE SĄ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ DLA DUŻYCH FIRM

Duże firmy nie mogły aplikować do konkursów inwestycyjnych w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Firmy bez wsparcia unijnego musiały sfinansować zakrojone na szeroką skalę plany budowy nowej infrastruktury produkcyjnej i rozbudowy parku maszynowego. Fakultatywny Program Inteligentny Rozwój ma istotną różnicę. Duże firmy będą mogły brać udział w konkursach inwestycyjnych. Konkursy te zostały podzielone na Small Mid-Caps (firmy, które zatrudniają do 499 pracowników) lub Mid-Caps (3000 pracowników). Niewątpliwie pomoże to dużym firmom jeszcze bardziej się rozwinąć.

ZIELONY INTERES I CYFRYZACJA

Program Inteligentny Rozwój oferował mniejsze wsparcie finansowe dla inwestycji przyjaznych środowisku, tj. transformacji z sektora energetycznego lub odnawialnych źródeł energii, czy gospodarki o obiegu zamkniętym. W Polsce w perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 odnotowano również niski poziom cyfryzacji. Znacząco przyczyniły się do tego ograniczone możliwości finansowania inwestycji w automatyzację i robotyzację procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki to program, który robi coś dokładnie odwrotnego niż jego poprzednik. Nowa perspektywa finansowa FENG kładzie duży nacisk na inwestycje przyjazne środowisku. Będzie wspierać niskoemisyjną, prężną gospodarkę, która w dużej mierze inwestuje w odnawialne źródła energii.

NOWA MAPA POMOCY REGIONALNEJ

Od 2014 r. mapa pomocy regionalnej pozwala przedsiębiorcom wspierać inwestycje w regionach, w których historyczny PKB jest niższy niż 75 proc. średniej unijnej. Komisja Europejska przyjęła właśnie wytyczne, które mają ukierunkować inwestycje w latach 2022-2027. Inwestorzy z większości polskich regionów będą mogli z nich skorzystać od stycznia przyszłego roku. Jako pierwszy z mapy zniknie jeden region - stołeczna Warszawa.

Największa zmiana ma nastąpić w województwie świętokrzyskim. Tutaj firmy otrzymają dodatkowe 15% dotacji i w tym samym momencie zrównają się z wszystkimi ścianami wschodnimi. Tam poziom dotacji dla małych i mikro przedsiębiorstw pozostanie na poziomie 70%. Na wyższe wsparcie mogą liczyć także następujące województwa: Zachodniopomorskie; Kujawsko-Pomorskie; Lubuskie. opolskie. Łódzkie. Małopolskie. Część mazowieckiego. Subwencja wzrośnie o 5%. Pozostałe województwa (tj. niestety, pomorskie (wielkopolskie), dolnośląskie (śląskie) stracą po 5%.

PROGRAM FENG - CO DALEJ?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, kiedy mogą pojawić się pierwsze konkursy. Można się ich spodziewać na przełomie 2021 i 2022 roku. Choć może się to wydawać długim okresem czasu, to w rzeczywistości tak nie jest. Pierwsze konkursy będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i najlepiej przygotowany projekt powinien odnieść sukces. Ważne jest, aby spełnić jak najwięcej kryteriów. Wielu przedsiębiorców przygotowuje się do złożenia kompletnego wniosku. Jak wygląda harmonogram prac nad stworzeniem kompleksowej i skutecznej dokumentacji?

Nowe możliwości dla przedsiębiorców wynikają z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027

Największym beneficjentem środków inwestycyjnych w przyszłej perspektywie finansowej będzie Polska. Pojawi się wiele możliwości ubiegania się przez firmy o bezzwrotne dotacje na inwestycje w nowe produkty, rozwój procesów technologicznych czy świadczenie usług. Zebrane informacje można podsumować stwierdzeniem, że fundusze unijne trafią do szerszego grona przedsiębiorców niż w latach ubiegłych. Dotyczy to również samych projektów, które nastawione są nie tylko na innowacje i rozwój, ale również na ochronę środowiska, co nie było popularnym trendem w poprzedniej perspektywie finansowej.

 

Warto przeczytać