Książka Droit luxembourgeois et européen de l'asile, pod redakcją Fatimy Chaouche, Jörga Gerkratha, Janine Silgi, Julii Sinnig i Catherine Warin (członkini zespołu blogdroiteuropéen), została opublikowana w sierpniu 2019 r. przez Editions Pasicrisie. Ta zbiorowa praca jest pierwszą książką powstałą z inicjatywy młodych naukowców ze Szkoły Doktoranckiej Prawa Uniwersytetu Luksemburskiego.

Książka, poprzedzona wstępem ministra spraw zagranicznych i europejskich, imigracji i azylu Jeana Asselborna, gromadzi autorów z różnych i uzupełniających się środowisk, aby zaoferować analizę prawną uwzględniającą realia w terenie. Oprócz wielu naukowców i prawników specjalizujących się w prawie ochrony międzynarodowej, wśród autorów znajdują się sędziowie wyższego szczebla (Francis Delaporte, prezes luksemburskiego sądu administracyjnego i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego oraz Georges Ravarani, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich, Współpracy, Imigracji i Azylu w Izbie Deputowanych (Marc Angel), członkowie stowarzyszeń i psychologowie. Uchodźców (UNHCR), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), Urzędu ds. Przyjęć i Integracji (OLAI) oraz Lëtzebuerger Flüchtlingsrot (LFR).

Droit luxembourgeois et européen de l'asile określa ramy prawne ochrony międzynarodowej i dostarcza czytelnikowi kluczy do zrozumienia bieżących kwestii związanych z azylem: ochrony małoletnich i osób szczególnie wrażliwych podczas procedury azylowej, wdrażania rozporządzenia Dublin III, złożoności procedury łączenia rodzin, wyzwań psychologicznych związanych z procedurą azylową itp. Książka koncentruje się na Wielkim Księstwie i uwzględnia odpowiednie prawo europejskie, więc będzie interesująca dla badaczy i praktyków specjalizujących się w prawie ochrony międzynarodowej w Luksemburgu i całej Europie.

Aby zamówić książkę, kliknij tutaj.

Udostępnij:TwitterE-mailFacebookPrintLinkedInPocketWordPress:Lubię przesyłać...

Warto przeczytać